Velkommen til Polka Keramiks hjemmeside.
Hjemmesiden er under opbygning.
Jeg kan kontaktes på tlf 50931906 hvis I ønsker oplysninger om keramikken.
Med venlig hilsen
Hanne Larsen

| |ilarsenrindal@yahoo.dk|    Hanne Larsen 50931906  @polkakeramik  |